Trang chủ > Chọn chúng tôi?

CHỌN CHÚNG TÔI ?

           Dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi đã được sử dụng rất nhiều công ty trong nhiều năm qua và mang lại lợi ích thiết thực cho các công ty vì các tình huống tiêu biểu như sau :

1. Nhân sự thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn dẩn đến thất lạc hồ sơ, không đồng nhất giữa các đời kế toán khác nhau, bàn giao hồ sơ không đúng chuẩn mực.
2. Không thể mời kế toán củ giải trình số liệu đã phát sinh với cơ quan ban ngành khi có thanh tra kiểm tra.
3. Chi phí cho bộ máy kế toán quá cao.
4. Chi phí cho quyết toán thuế quá cao.
5. Bí mật kinh doanh dễ bị tiết lộ.
6. Doanh nghiệp không thấy được những rủi ro về thuế mả mình chưa kiểm soát được.
7. Muốn chuẩn hóa hệ thồng kế toán của mình để phát triển bền vững
8. Nhiều năm chưa quyết toán thuế hoặc đang chuẩn bị quyết toán thế.
9. Mong muốn có một đơn vị thực sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm hổ trợ tư vấn về lĩnh vực thuế trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều thay đổi trong thời gian ngắn để tránh rủi ro sau này.
Dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, thành lập doanh nghiệp