TIN TỨC

Theo Luật thuế TNDN quy định, doanh nghiệp nào làm ăn có lời thì phải nộp thuế TNDN và công thức tính như sau :  

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế    ×    thuế suất thuế TNDN (20%)

Thu nhập chịu thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Như vậy thu nhập chịu thuế càng lớn thì số thuế TNDN phải nộp càng nhiều

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ cần phải cung cấp đầy đủ các chứng từ sau :

Kế toán là nghề làm việc với những con số, nhiều người vẫn nghĩ đó là một nghề nhàm chán khô khan, ngày nào cũng như ngày nào, mà thu nhập lại thấp nữa.
Chào anh chị em!
Công ty TNHH CNS ĐÔNG TÂY kính chào anh chị em, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ kế toán trọn gói. 
Ngày 03/9/2015, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất trình lên Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng kể từ năm 2016 như sau:

     Chào anh chị em!
     Công ty TNHH CNS ĐÔNG TÂY kính chào anh chị em, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ kế toán trọn gói. 
      Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 3319/LĐTBXH-ATLĐ về nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ ốm đau đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi Bộ Nội vụ.

Displaying results 1-5 (of 41)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9« Back · Next »