» » Chính sách mới nổi bật về bảo hiểm trong 07/2015

Chính sách mới nổi bật về bảo hiểm trong 07/2015

CÔNG TY TNHH CNS ĐÔNG TÂY kính chào anh chị em!

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo thuế , dịch vụ thành lập công ty

Trong tháng 7 vừa qua, CÔNG TY TNHH CNS ĐÔNG TÂY  đã cập nhật được nhiều chính sách mới nổi bật về bảo hiểm. Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016).

2. Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản (có hiệu lực từ ngày 10/8/2015).

3. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/9/2015).

4. Công văn 2238/BTP-HTQTCT ngày 25/6/2015 về thực hiện Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Sosachketoan.vn


TIN KHÁC