» » Chính sách mới nổi bật về bảo hiểm trong 07/2015

Chính sách mới nổi bật về bảo hiểm trong 07/2015

CÔNG TY TNHH CNS ĐÔNG TÂY kính chào anh chị em!

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ thành lập công ty

Trong tháng 7 vừa qua, CÔNG TY TNHH CNS ĐÔNG TÂY  đã cập nhật được nhiều chính sách mới nổi bật về bảo hiểm. Cụ thể như sau:


1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016).

2. Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản (có hiệu lực từ ngày 10/8/2015).

3. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/9/2015).

4. Công văn 2238/BTP-HTQTCT ngày 25/6/2015 về thực hiện Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Sosachketoan.vn


TIN KHÁC