» » Điều kiện chi phí tiền lương hợp lê và giấy tờ cần chuẩn bị!

Điều kiện chi phí tiền lương hợp lê và giấy tờ cần chuẩn bị!

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ cần phải cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:

Giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Hợp đồng lao động
  • Hồ sơ của người lao động
  • Bảng chấm công hàng tháng.
  • Bảng thanh toán tiền lương.
  • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hang.

Đây là các giấy tờ chứng minh lao động đã làm việc tại Doanh nghiệp và đã nhận các khoản tiền lương trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Quý khách có thể gọi ĐT 0977556904 để được tư vấn miễn phí.

TIN KHÁC