» » Làm thế nào để giảm thuế TNDN?

Làm thế nào để giảm thuế TNDN?

Theo Luật thuế TNDN quy định, doanh nghiệp nào làm ăn có lời thì phải nộp thuế TNDN và công thức tính như sau :  

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế    ×    thuế suất thuế TNDN (20%)

Thu nhập chịu thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Như vậy thu nhập chịu thuế càng lớn thì số thuế TNDN phải nộp càng nhiều

Làm thế nào để giảm ”Thu nhập chịu thuế”  thì chúng ta có 2 cách :

1.  Hạn chế doanh thu bằng cách viết hóa đơn bán ra với giá thấp.

2.   Tăng giá vốn hàng bán , đây là khoản chi phí lớn nhất.  

Ví dụ : Chúng ta mua món hàng A với giá 10.000đ/cái và bán ra với giá 14.000đ/cái, giả sử không có các chi phí khác thì chúng ta lời 4.000đ trên mổi cái. Vậy chúng ta tăng giá mua vào thành 13.000 hoặc giảm giá bán thành 11.000 thì chúng ta chỉ lời 1.000đ. Thuế TNDN phải nộp là 1.000x20% =200đ/cái. Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521. 

3.Tăng các khoản chi phí được trừ : 

a.Tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động cũng là một chi phí lớn của công ty Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

b.  Chi phí khấu hao tài sản cố định. Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

c.  Chi phí định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá... Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

d.  Chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân . Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

e.  Chi trang phục cho người lao động. Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

f.  Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác. Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

g.  Chi trả tiền điện, tiền nước. Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521.

h.  Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp

i.  Chi phí tài trợ cho giáo dục

j.  Về chi tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

 

Và còn nhiều khoản chi phí hợp lý khác

 

Gợi ý :  Hãy liên hệ bộ phận “Dịch vụ kế toán trọn gói” của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0977556904 – 08.6683.7521. để hiểu và áp dụng đúng với luật thuế hiện hành.

TIN KHÁC