» » Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014

Chào anh chị em!
Công ty TNHH CNS ĐÔNG TÂY kính chào anh chị em, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ kế toán trọn gói. 
Chúng tôi rất hân hạnh mang đến cho anh chị em các thông tin sau :

Theo Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ thì nhiệm vụ và giải pháp triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 như sau:

- Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;

- Bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và tổ chức thực hiện công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư;

- Thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

Nghị quyết 59/NQ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 07/8/2015.

TIN KHÁC