» » Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể

Chào anh chị em!
Công ty TNHH CNS ĐÔNG TÂY kính chào anh chị em, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ kế toán trọn gói. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động.

Theo đó việc thương lượng bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp được quy định như sau:

- Trường hợp tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công không đồng ý với một trong các nội dung chủ yếu trong văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì trong thời hạn năm ngày làm việc có văn bản yêu cầu NSDLĐ tổ chức thương lượng;

- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu thương lượng, NSDLĐ thống nhất với đại diện công đoàn lãnh đạo đình công về phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại;

- Phiên họp thương lượng phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên tham gia thương lượng, người ghi biên bản và những nội dung hai bên thống nhất, nội dung có ý kiến khác nhau;

- Trường hợp thống nhất nội dung thương lượng, hai bên thực hiện theo thỏa thuận; nếu không thống nhất được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9/2015 và Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực từ ngày Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành.

TIN KHÁC