icon 232 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

icon sosachketoanthue@gmail.com         icon Hotline: 0977 556 904 - 0902 292 672

ĐÔNG TÂY
» » Chậm nộp tờ khai thuế bị phạt như thế nào?

Chậm nộp tờ khai thuế bị phạt như thế nào?

1. Thời gian nộp tờ khai, hàng tháng, hàng quý

Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp sẽ nộp các loại tờ khai, báo cáo cho cơ quan thuế.

Thời gian nộp tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý

+  Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

+  Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

Việc nộp chậm tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý so với thời hạn quy định sẽ bị cơ quan quản lý thuế xử phạt.

Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

Căn cứ điều 13 nghị định-125-2020-ND-CP

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

Bảng tóm tắt các mức phạt :

 P/S : Công Ty chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán trọn gói hơn 10 năm. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều công ty vì lơ là trong khâu quản lý kế toán mà phải lấy đồng tiền cuối cùng trong công ty để nộp phạt cho thuế. Vì thế công ty Đông Tây rất mong được phục vụ quý công ty về "Dịch vụ kế toán trọn gói" với triếc lý kinh doanh "Tân tâm vì bạn"