icon 232 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

icon sosachketoanthue@gmail.com         icon Hotline: 0977 556 904 - 0902 292 672

ĐÔNG TÂY
» » Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì?

Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài là loại lệ phí được thu dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ kinh doanh).

Đối tượng nộp thuế

- Doanh nghiệp được thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng miễn nộp thuế

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Mức đóng thuế môn bài.

Đối với doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3,000,000 đồng/năm;

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2,000,000 đồng/năm;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1,000,000 đồng/năm.

Đối với hộ kinh doanh:

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1,000,000 đồng/năm;

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500,000 đồng/năm;

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300,000 đồng/năm;

- Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm: Miễn nộp.

Khai và nộp thuế môn bài.

Khai thuế môn bài:

- Khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp mới thành lập công ty nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động: nếu nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, nếu cho thuê bất động sản thì khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

Nộp thuế môn bài:

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập công ty cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.